حرم شناسی

اسفند, ۱۴۰۰

 • ۲۲ اسفند

  مدرسه علینقی میرزا حرم امام رضا (ع)

  مدرسه علینقی میرزا حرم امام رضا (ع) از مدارس دوره قاجار به شمار می‌رود که در محل فعلی رواق دارالذکر واقع شده بود. این مدرسه که در برخی اسناد از آن به‌عنوان مدرسه کوچک نیز یاد شده، از سمت شرق به صحن آزادی (صحن نو)، از غرب به کشیک‌خانه خدام، از شمال به رواق دارالسعاده و از …

  توضیحات بیشتر »
 • ۲۲ اسفند

  مدرسه پریزاد حرم امام رضا (ع)

  مدرسه پریزاد حرم امام رضا (ع)، همزمان با مسجد گوهرشاد در عهد تیموریان با معماری زیبایی ساخته شده است که به گفته برخی، به همت پریزاد خانم، ندیمه گوهرشادآغا بنا شد. متأسفانه عمده کتیبه‌های اولیه مدرسه در حین مرمت‌های پیشین از بین رفته، در نتیجه سال احداث بنا و نام و القاب بانی …

  توضیحات بیشتر »

کتاب آواز آسمانی عشق

کتاب غریب قریب