حرم شناسی

اسفند, ۱۴۰۰

  • ۲۲ اسفند

    مدرسه پریزاد حرم امام رضا (ع)

    مدرسه پریزاد حرم امام رضا (ع)، همزمان با مسجد گوهرشاد در عهد تیموریان با معماری زیبایی ساخته شده است که به گفته برخی، به همت پریزاد خانم، ندیمه گوهرشادآغا بنا شد. متأسفانه عمده کتیبه‌های اولیه مدرسه در حین مرمت‌های پیشین از بین رفته، در نتیجه سال احداث بنا و نام و القاب بانی …

    توضیحات بیشتر »